XI. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ; OLOMOUC; 28.4.2017 - 29.4.2017

Na začátku posledního dubnového víkendu se uskuteční již tradiční, tentokrát už XI., kongres Prak­tického lékárenství. Společně s jeho prezidentem panem doktorem Grodzou a programovým výbo­rem opět pečlivě vybíráme zajímavá témata, která poskytnou lékárníkům i ostatním farmaceutům přehled o aktuálním dění v jejich oboru. První den kongresu se bude v olomouckém Clarion Congress Hotelu zároveň odehrávat také konference Medicína pro praxi, což umožní tolik potřebnou výměnu zkušeností mezi různými zdravotníky primární péče. Věříme, že další ročník této akce bude účastníky hodnocen stejně pozitivně jako ty předcházející.
XVIII. beskydský slet lékárníků; Hotel Sepetná, Ostravice; 8. a 9. dubna 2017.

Okresní sdružení České lékárnické komory v Novém Jičíně, Spolek moravskoslezských farmaceutů, Česká farmaceutická společnost Vás srdečně zvou na tradiční XVIII. Beskydský slet lékárníků, který se uskuteční 8. DUBNA 2017 od 13.00 hodin v hotelu Sepetná v Ostravici. Přednášet a diskutovat se bude o Farmakoterapii v neurologii a novinkách z ČLNK. Podívejte se na program zde.
Farmakoterapie jako most mezi lékaři a lékarníky

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční XIX. Konferenci mladých lékárníků, jejíž organizátorkou je PharmDr. Marie Zajícová. Akce se koná ve dnech 19.–20. 5. 2017 v kulturním domě Na Rybníčku 43 v Opavě. Letošním zajímavým tématem je „Co na nás prozradí pokožka“. Dozvíme se, která léčiva mohou negativně ovlivňovat stav pokožky, jaké jsou kožní projevy některých chorob, dále informace o léčbě vybraných kožních onemocnění a další zajímavé novinky. Program konference a možnost přihlášení naleznete na www.lekarnici.cz v sekci vzdělávání, číslo akce je 17999. Těšíme se na hojnou účast.Z posledního čísla

Autodidaktický test 6/16

 

E-verze 5/16

 

Jaký byl rok 2016 z pohledu člena výboru ČFS?

PharmDr. Pavel Grodza

Vybrané články

E-verze 2/16

 

Jaký byl rok 2016 z pohledu člena výboru ČFS?

PharmDr. Pavel Grodza

Slovo úvodem

Pavel Grodza,

Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.