Aktuálně z praktického lékárenství

Z posledního čísla

E-verze 3/16

 

Problematika non-adherence k léčbě u staršího pacienta a její řešení při individuální konzultaci ve veřejné lékárně

Jana Šolínová, Josef Malý

Individuální konzultace v lékárně poskytují vhodné podmínky pro identifikaci a řešení lékových problémů. Často se vyskytujícím lékovým problémem je non-adherence k léčbě. Cílem sdělení je na příkladu kazuistiky staršího pacienta ukázat možnost záchytu a řešení non-adherence pacienta ke zvolené farmakoterapii při poskytování farmaceutické péče ve veřejné lékárně.

Autodidaktický test č. 3/2016

 

Vybrané články

Úskalí farmakoterapie opioidy v klinické praxi

Jana Gregorová, Petra Holečková

Opioidy patří do léčby akutní i chronické bolesti. Základní strategie při volbě medikace a vhodných kombinací analgetik je dána standardními postupy, jejichž rámec tvoří analgetický žebříček dle WHO. V klinické praxi mohou být kombinace opioidů a hodnocení dopadu některých klinicky významných lékových interakcí problematické.

Volně prodejné přípravky proti bolestem hlavy – správný výběr a možná rizika

Ingrid Niedermayerová

Volně prodejná (OTC) analgetika dělíme dle klinického účinku na analgetika-antiflogistika (ibuprofen, naproxen, diklofenak, dexketoprofen) a analgetika-antipyretika (kyselina acetylsalicylová, paracetamol, propyfenazon) a dle počtu látek na jednosložková a kombinovaná analgetika. OTC analgetika užíváme v léčbě migrény, tenzního typu bolesti hlavy a nezávažných sekundárních bolestí hlavy. Výběr léku je závislý na intenzitě bolesti, na přítomnosti doprovodných příznaků, na ostatní užívané medikaci (např. warfarin, kyselina acetylsalicylová, další nesteroidní antiflogistika, kortikosteroidy, antidepresiva, perorální antidiabetika) a komplikujících onemocněních (vředová choroba žaludku a dvanácterníku, arteriální hypertenze, ischemická choroba srdeční, bronchiální astma, onemocnění jater a ledvin). U polymorbidních osob je vysoké riziko lékových interakcí OTC analgetik s další užívanou medikací. U osob s vyšší frekvencí bolestí hlavy a podezřením na nadužívání analgetik je nutné doporučit lékařské vyšetření.

Autodidaktický test 6/2015

 Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.