reklama

Předplatné časopisu Praktické lékárenství na rok 2018

Konec roku se blíží a je tedy nejvyšší čas na předplacení časopisu Praktické lékárenství na rok 2018. Při úhradě předplatného do 15. 12. 2017 získáte jako dárek roční předplatné časopisu NAŠE PŘÍRODA v hodnotě 348 Kč (dárek obdržíte pouze při předplacení tištěné verze).Z posledního čísla

Volně prodejné léky v léčbě infekcí vulvy a pochvy z pohledu ambulantního gynekologa

Hana Kosová

Problematika zánětů vulvy a pochvy je nejčastější problém, se kterým navštíví žena svého gynekologa. Pochva přestavuje složitý bakteriální ekosystém, který pochvu chrání, v případě narušení tohoto systému se objevují obtíže a nemoc. Onemocnění se svým průběhem, etiologií i léčbou liší také v závislosti na hladině pohlavních hormonů, jejichž hladina významně ovlivňuje právě složení správné poševní mikrobioty. Léčba je mnohými ženami prováděna v režimu samoléčby, kdy většina postižených si zakoupí volně prodejná antimykotika. Ambulantní gynekolog se s mykotickými kolpitidami nesetkává tak často, jak by se zdálo. Může to být právě i možností si zakoupit léky v lékárně bez předpisu, a proto se část pacientek ke gynekologovi vůbec nedostane. Správnějším postupem v prevenci a léčbě počínajících obtíží se však zdá, že bude posílení správné poševní mikroflóry. Volně jsou proto dostupná vaginální probiotika a prebiotika. V případě, že tato volně dostupná léčba selže, je potřeba svěřit se do rukou gynekologa, který situaci vyhodnotí a nasadí správnou léčbu.

Nemocniční lékárenství v roce 2017

PharmDr. Petr Horák

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře XV – polihexanid

Jan Hašek

Polihexanid je antiseptikum s širokým spektrem účinnosti proti bakteriím, kvasinkám a některým druhům hub. Jedná se o látku bezbarvou, netoxickou, která je tkáněmi velice dobře snášena a vzhledem k polymerní struktuře se nevstřebává. Hlavní uplatnění polihexanidu spočívá v léčbě ran. Článek informuje o vlastnostech a možnostech využití polihexanidu v přípravě léčivých přípravků v lékárnách. Pro přípravu léčiv je polihexanid ve formě 20% roztoku nově k dispozici jako farmaceutická substance. Kromě zahraničních standardizovaných receptur jsou v následujícím sdělení předloženy i receptury volné.

Vybrané články

Lipertance® - první fixní trojkombinace atorvastatinu, perindopril argininu a amlodipinu

Jiří Widimský jr.

Článek stručně představuje novou fixní trojkombinaci složenou z hypolipidemika atorvastatinu a dvou antihypertenziv perindoprilu argininu a amlodipinu. Díky časté koexistenci hypertenze a dyslipidemie může být tato kombinace přínosná a užitečná u velkého množství nemocných. Používání této kombinace může zlepšit compliance k farmakologické léčbě hypertenze a dyslipidemie.

Mukoadheze a její uplatnění při aplikaci léku do dutiny ústní

Jan Gajdziok

Druhý ze série článků zabývající se dutinou ústní jako vhodným místem pro aplikaci řady léků má za cíl stručně popsat fenomén mukoadheze, který je v oblasti orálního podání v odborné literatuře široce diskutován. Tento proces může zajistit, na základě vytvoření adhezivních vazeb na hlenové vrstvě sliznice, prodloužené setrvání vhodné lékové formy v místě aplikace, a tím výrazně zlepšit compliance pacientů, efektivitu terapie, biologickou dostupnost léčiva a přispět k celkovému zkvalitnění průběhu léčby. Proces mukoadheze je složitý děj, který může být ovlivněn řadou faktorů a především výběrem vhodné nosné adhezivní látky při formulaci lékové formy.

Přehled účinků a bezpečnosti užívání drog v průběhu těhotenství a laktace - 5. část

Lenka Tůmová, Lenka Holcová

Tento příspěvek navazuje na předchozí práci „Rizika používání léčivých rostlin v období těhotenství a kojení“. Formou tabulek uvádí u jednotlivých drog (řazeno abecedně-písmeno H-L), jejich terapeutické využití, nežádoucí účinky a kategorizaci bezpečnosti užívání v průběhu těhotenství a laktace. Dále jsou v textu uvedeny i výsledky některých studií na zvířecích modelech a v humánní terapii.

Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.