Pozvánka: XII. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ; Olomouc; 27. – 28. 4. 2018

Před posledním dubnovým víkendem vás zveme do Olomouce na Kongres Praktického léká¬renství. Ve spolupráci s jednotlivými garanty opět připravujeme prakticky zaměřené přednášky a nezapomeneme ani na dostatečně dlouhý prostor pro diskuze, tradičně účastníky plně využívaný a oceňovaný jako výborná platforma k výměně odborných názorů. Věříme, že další ročník bude hodnocen jako vynikající vzdělávací akce (nejen) pro lékárníky stejně jako ročníky předchozí.Připravujeme do Praktického lékárenství 1/2018

Rizika farmakoterapie ve stáří

Agomelatin v léčbě deprese u somatických onemocnění

Léčba bolesti a horečky u dětí

Odvykání kouření – jak může pomoci lékárník?

Lapacho – obsahové látky a léčivé účinky

Historický kalendářE-verze k číslu 4/2017

Pouze pro předplatitele. Odkaz na listovačku je zasílán e-mailem.

Obsah:

Migalastat v terapii Fabryho choroby.

Statinová myopatie

Lékové interakce antiepileptik

Podvýživa u obézních dětí

Účinnosť nechtíka lékárskeho

Lékárnické dny dospěly do Kristových let

Analýza látek v historických pozůstatcích léčiv z muzejních sbírek


Z posledního čísla

Vybrané články

Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.