Z posledního čísla

Léčivé rostlinné drogy tradiční čínské medicíny a možnosti jejich uplatnění

Ludmila Bendová

Článek se snaží přiblížit fytoterapii tradiční čínské medicíny (TCM) ortodoxním farmakologům jako neortodoxní paradigma a ve zkratce podává informace o historii, taoistické filozofii a vývoji TCM fytoterapie ve vztahu k ortodoxní medicíně (OM), podpoře WHO, možnostem integrace a použití pro pacienty s ohledem na účinnost a bezpečnost.

Nemocniční lékárenství v roce 2017

PharmDr. Petr Horák

Nová klasifikace venoaktivních léků

Veronika Slonková

Chronické žilní onemocnění (CVD – chronic venous disease) představuje celosvětově závažný zdravotní problém, protože jeho prevalence je vysoká – až 84 % populace včetně pacientů s klinickým stadiem C0 (studie Vein Consult Program z roku 2012). Základní součástí konzervativní léčby jsou venoaktivní léky (VAD – venoactive drugs). V roce 2014 byla publikována nová doporučení pro léčbu CVD. Došlo ke změně klasifikace VAD s ohledem na jejich bezpečnost a účinnost. Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF) je podle nových doporučení jediným venoaktivním lékem se stupněm doporučení 1B (doporučení silné, kvalita důkazů střední – nejvyšší stupeň doporučení). Rutosidy, extrakt z listů červené vinné révy, calcium dobesilát, extrakt ze semen koňského kaštanu a extrakt z listnatce mají stupeň doporučení 2B, nemikronizované diosminy a Gingko biloba pak 2C. MPFF je indikována pro všechna stadia CVD a jako jediný venoaktivní lék je doporučována u léčby žilních bércových vředů.

Vybrané články

Nejnovější přístupy k léčbě hepatitidy C, reálná naděje k její eliminaci?

Luděk Beneš

Významný pokrok v léčbě hepatitidy C, reálná naděje úspěšné léčby. Nejnovější používaná léčiva a současné možnosti léčby.

Spolupráce klinického farmaceuta, pediatra a neurologa u pacienta s farmakorezistentní epilepsií

Petra Thomson, Pavel Rozsíval

Pacient s farmakorezistentní epilepsií v útlém věku představuje komplikovaný problém z hlediska interakcí řady užívaných léčiv, volby jejich správné dávky, vhodné lékové formy a možné potřeby off-label terapie nebo přípravy IPLP, jak dokladuje prezentovaná kazuistika pacienta.

Nové léky v andrologii

Ivan Trávníček

Andrologie je specializovaná součást urologie zabývající se poruchami sexuálních funkcí, plodnosti a některými poruchami zevních pohlavních orgánů muže. Jedná se o obor interdisciplinární využívající diagnostické i léčebné metody endokrinologické, chirurgické, farmakologické i fyzikální. Farmakologické léčebné možnosti v andrologii jsou relativně chudé, máme však v současné době několik nových léčiv, které rozšiřují spektrum léčby. Jedná se hlavně o nové molekuly inhibitorů fosfodiesterázy 5 v léčbě erektilní dysfunkce, krátkodobě působící blokátor zpětného vychytávání serotoninu pro léčbu předčasné ejakulace a přípravek klostridiové kolagenázy schválený k léčbě plastické indurace penisu.

Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.