Prakt. Lékáren. 2016; 12(5): 182-185

Fytoterapeutika s tlumivým účinkem na centrální nervový systém

Marie Kašparová
Katedra farmakognozie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Článek poskytuje informace o účincích a možnostech použití vybraných rostlinných sedativ a hypnotik.

Klíčová slova: rostlinné drogy s tlumivými účinky na centrální nervový systém, Valerianae radix, Melissae folium, Menthae piperitae folium

Herbal drugs with depressant effects on the central nervous system

The article gives information about the effects and possibilities of the use of selected herbal sedatives and hypnotics.

Keywords: herbal drugs with depressant effects on the central nervous system, Valerianae radix, Melissae folium, Menthae piperitae

Zveřejněno: 1. říjen 2016


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.