Prakt. Lékáren. 2016; 12(6): 237-239

Rezavec šikmý - obsahové látky a léčivé účinky

Zdeňka Navrátilová
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Rezavec šikmý (Inonotus obliquus) je stopkovýtrusá dřevokazná houba z čeledi kožovkovitých (Hymenochaetaceae), která roste především na břízách. Již od 16. století se používá v lidové medicíně v Rusku a v severní Evropě, především k léčbě nádorových onemocnění a tuberkulózy. Z plodnic rezavce bylo izolováno velké množství biologicky aktivních látek, především polysacharidy, triterpeny a steroidní látky. V současné době je tato houba populární po celém světě a řada studií potvrzuje její léčebné účinky: protinádorový, antioxidační, protizánětlivý, hepatoprotektivní, antimikrobiální, imunomodulační a antidiabetický.

Klíčová slova: Inonotus obliquus, čaga, rezavec šikmý, léčivé houby, protinádorový účinek, triterpeny, polysacharidy

Inonotus obliquuus - active compounds and therapeutic effects

Inonotus obliquus, commonly known as chaga, is a basidiomycetous wood-decaying fungus from Hymenochaetaceae family, growing usually on birch trees. Since the sixteenth century, chaga has been used as a folk medicine in Russia and Northern Europe, mainly for cancer and tuberculosis treatment. Many bioactive compounds were isolated from chaga mushroom, especially polysaccharides, triterpenes and steroids. Nowadays it is used throughout the world and many studies confirm its medicinal effects: anti-tumor, antioxidant, antiinflammatory, hepatoprotective, antimicrobial, immunomodulatory and antidiabetic.

Keywords: Inonotus obliquus, chaga, medicinal mushrooms, anti-tumor effect, triterpenes, polysaccharides

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.