Prakt. Lékáren. 2017; 13(2): 60-62

Léky s fotosenzibilizačním potenciálem

Hana Bakhouche, Martin Šíma, Ondřej Slanař
Oddělení klinické farmakologie a farmacie, Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

V současné době se uvádí, že více než 300 léčiv může u pacienta vyvolat fotosenzitivní reakci. Nicméně pouze u několika léčiv byl tento jev dostatečně popsán. Je pravděpodobné, že řada fotosenzibilizačních reakcí není správně diagnostikována, neboť prokázat přímý vztah mezi expozicí pacienta léčivu a slunečnímu záření je obtížné. Proto je důležité věnovat tomuto tématu patřičnou pozornost, aby bylo možné včas léčit, či ještě lépe předcházet nežádoucím reakcím tohoto typu.

Klíčová slova: fotosenzitivní léčiva, fototoxicita, fotoalergická reakce, fotosenzitivní kontaktní dermatitida

Drug-induced photosensitivity

Data suggest that more than 300 drugs are reported to be photosensitizers. However, the effect of only a few drugs have been well described. It seems that many photosensitive reactions are underdiagnosed due to the difficulty to prove the relationship between the drug and sun exposure. It is important to clarify this relationship to timely treat patients or better to take adequate measures to prevent adverse effects.

Keywords: photosensitizing agents, phototoxicity, photoallergy, photosensitive contact dermatitis

Zveřejněno: 1. červen 2017


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.